Giấy chứng nhận chất lượng
Giao dịch trực tuyến
Giới thiệu công ty

Công ty TNHH máy móc thiết bị nhựa Haifly nằm tại thành phố Ninh Ba, gần Thượng Hải. Nó là chuyên ngành phục vụ máy ép nhựa, khuôn ép và thiết bị phụ trợ có liên quan.
Ép phun nhiều máy: kẹp lực từ 50 tấn đến 1000 tấn, trọng lượng nhồi từ 6789g.

   chi tiết

Hình ảnh nổi bật